Fzs zcu přijímací řízení

Dotazy a připomínky zasílejte na jeden z uvedených e-mailů - dle fakulty, na kterou se hlásíte: e-mailovou adresu příslušné fakulty, která je tvořena zkratkou fakulty následovanou @service.zcu.cz a možné zkratky jsou FAV, FDU, FEK, FEL, FF, FPE, FPR, FST či FZS Přijímací řízení akademického roku 2018/2019 bylo ukončeno dne 31. října 2018. Zprávy byly vypracovány v souladu s par. 50 odst. 8 zákona č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., podle vyhlášky č. 343/2002 Sb. (v souladu se změnami dle vyhlášky č.276/2004 Sb.) Přijímací řízení na akademický rok 2018/2019. Přijímací řízení probíhá na fakultách, které uskutečňují příslušný studijní program

FZS ZČU v Plzni otevírá navazující magisterské studium . Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni otevírá od akademického roku 2017/18 navazující magisterské studium programu Ošetřovatelství (kombinovaná forma studia) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude uveřejněno na webových stránkách fakulty (www.pr.zcu.cz) důležité pro přijímací řízení,.

Portál ZČU - Přijímací řízení - portal

 • Výsledky přijímacího řízení 2018 najdete na webové stránce http://pr.zcu.cz.. Zpráva o příjímacím řízení na akademický rok 2018-1
 • Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 2019 je možné podávat přihášky do 1. kola přijímacího řízení na FST ZČU pro brandova@fst.zcu.cz
 • Chyby a problémy související s portálem prosím hlaste na operator@service.zcu.cz. Při vyplňování hlášení chyby, prosíme, uvádějte

Jak se přihlásit ke studiu na FZS? termíny podání přihlášek. formy přihlášek. informace k podání přihlášek Kritéria přijetí, směrnice, obsah zkoušek, ukázky testů . kritéria a podmínky přijetí. organizace a obsah zkoušek. ukázka testů. doporučená literatura. směrnice k přijímacímu řízení na akademický rok. Vítejte v elektronické přihlášce. Už jste někdy na Západočeské univerzitě v Plzni studoval nebo jste již podával přihlášku ke studiu

PRÁVO, STÁT, PRÁVNÍ ŘÁD STÁTU -Každá spol. musí usměrňovat a kontrolovat soc. chování svých členů a proto si vytváří svůj normativní řád (závazný soubor pravidel chování ve všech oblastech spol. života). jvees69 (jvees69@seznam.cz Bakalářské studium. Studijní program Přírodovědná studia Studijní obory: Matematická studia, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměřením na vzdělávání, Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, vše v prezenční formě studi Informace o přijímacím řízení a přípravném kurzu na přijímací řízení je k dispozici na: Novou (stnova@fzs.zcu.cz , tel.: 377 633 710). FAKULT Jak se přihlásit ke studiu na FZS? Přijímací řízení . Jak se přihlásit ke studiu na FZS? Termíny pro podání přihlášek Předchozí přijímací řízení Na Fakultě pedagogické můžete studovat v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě

Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro LS ak. roku 2018/19 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku předmětů v rámci neodkladné péče (zkrácený úvazek Přijímací řízení na bakalářské a magisterské obory pro akademický rok 2019/2020 Číst dále > Přijímací řízení na doktorské obory pro akademický rok 2019/2020 Číst dále >

Fakulta zdravotnických studií - Výsledky řízení 17/18 - fzs

Kompletní nápovědu a uživatelský manuál naleznete na stránkách Nápověd IS/STAG. Na nápovědu budete automaticky přesměrováni, pokud ne, pokračujte zde. Ve středu 3. října od 9 do 17 hodin bude možné v prostorách fakulty v Husově 11 v Plzni získat informace o tom, jak probíhá studium na FZS, co patří do přijímacího řízení, jak vypadá test, který je součástí přijímací zkoušky, co je to přípravný kurz ke studiu a mnoho dalšíh Vyhláška (2017) č. 2DV/2017 Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P-6208 Ekonomika a management ve studijním oboru 6208V086 Podniková ekonomika a management v akademickém roce 2017/2018 na FEK ZČU - dobíhající studijní obo Zbyňka Filipi, Ph.D. na e-mailové adrese filipiz@kvd.zcu.cz (předmět Dotaz na přijímací řízení) či telefonním čísle 377 636 445. Informace k přijímacím zkouškám Níže uvedené informace platí pro přijímací řízení do akademického roku 2019/2020

Přijímací řízení. Rozhodnutí přijímací komise bude přístupné na portal.zcu.czdo 24 hodin od zasedání přijímací komise. Písemné rozhodnutí. aktuÁlnÍ pŘijÍmacÍ ŘÍzenÍ po jednotlivÝch fakultÁch Pokud jste si již vybrali obor, ale rádi byste znali i podmínky pro splnění přijímacího řízení, níže uvedený odkaz Vás přesměruje na oficiální webovou stránku, kde najdete vše potřebné Studium v Plzni Fakulta ekonomická ZČU sídlí v Plzni v kampusu Západočeské univerzity v Univerzitní ulici 22. Přednášky probíhají v posluchárnách v univerzitním kampusu, pro výuku v menších skupinách se využívají rekonstruované seminární a počítačové učebny fakulty v budově Univerzitní 22, které jsou vybavené moderní didaktickou technikou Akce FZS pro veřejnost. Kurzy nabízené na FZS. PC studovna. Rozvrh. Kontakty. Zaměstnanci UJEP - kontakty. Jste na: Studium > Uchazeči a přijímací řízení

Západočeská univerzita - Přijímací řízení - info - zcu

Přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2019/2020 Na Fakultě aplikovaných věd můžete studovat v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě (informace o formě studia a podrobné informace o nabízených oborech naleznete v části. 1 Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Ke studiu na FZS pro akademický rok 2013/2014 bylo přijato celkem 1448 přihlášek Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje přijímací řízení na bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2019/20

FZS ZČU v Plzni otevírá navazující magisterské studium - svvs

 1. Fakulta právnická - fpr
 2. Západočeská univerzita - Výsledky přijímacího řízení - zcu
 3. Fakulta strojní - Přijímací řízení - fst
 4. Portál ZČU - Vítejt

Video: Přijímací řízení Fakulta zdravotnických studií - fzs

Portál ZČU - E-Přihlášk

 1. Západočeská univerzita v Plzni - kampomaturite
 2. Fakulta pedagogická - Podmínky pro přijetí - fpe
 3. Jak se přihlásit ke studiu na FZS? Fakulta zdravotnických studi
 4. Fakulta pedagogická - fpe

Video: ZSF Titulní strana — Češtin

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *